go_to_band

APIS NATURAL COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand – EXPO 2020 pn.: „Zwiększenie rozpoznawalności marki Apis Natural Cosmetics na rynkach krajów Zatoki Perskiej.”

 

Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności marki APIS NATURAL COSMETICS na rynkach zagranicznych oraz rozszerzenie dotychczasowej działalności eksportowej, umożliwiające wzrost wolumenu sprzedaży eksportowej firmy.

 

 

Wsparcie w rozwoju działalności eksportowej osiągnięte zostanie poprzez udział APIS jako wystawca w targach zagranicznych i misji wyjazdowej. W rezultacie przewiduje się umocnienie rozpoznawalności marki produktów APIS NATURAL COSMETICS i tym samym wzrost pozycji konkurencyjnej spółki na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoli firmie nawiązać 3 nowe zagraniczne kontrakty. Nastąpi wzrost przychodów z eksportu ogółem (165 000,00 PLN) i wzrost przychodów z eksportu produktów będących przedmiotem projektu (165 000,00 PLN) do końca
2024 r. W dalszej perspektywie sukces realizacji projektu pozwoli Wnioskodawcy na rozwój swojej oferty produktowej i rozszerzenie ekspansji eksportowej na kolejne rynki zagraniczne.

 

 

Wartość projektu: 164 000,00 PLN

 

Dofinansowanie: 123 000,00 PLN